SportsCamp Academy

 – personlig og sportslig udvikling!

SportsCamp Academy har til formål at udvikle dit talent og hjælpe dig til, at du selv kan tage ansvaret for om du opnår dit potentiale, ikke kun i din sport, men også i livet generelt.

Ud over træningen i din sportsgren, indebærer det at blive en bedre udøver, også udvikling af viden, holdninger og motivation på mange andre områder. Temaerne vi arbejder med er blandt andet ”Vinderpsyke”, ”Teamwork” og ”Kost og Sundhed”, som alle sigter mod at udvikle dig personligt.

Academy har eksisteret siden sommeren 2007

Siden 2007 har konceptet været under løbende udvikling, hvor vi har taget ideer og erfaringer med videre. For deltagere der tidligere har deltaget, kan vi godt love at de vil møde mange nye udfordringer og øvelser.

På REMA 1000 SportsCamp kommer alle igennem kursusforløbet SportsCamp Academy og forløbet er med til at gøre SportsCamp til noget ud over det sædvanlige. SportsCamp Academy er en ekstra dimension i undervisningen og sigter altså mod at give deltagerne værktøjer til at udvikle deres talent på både kort og på lang sigt.

Undervisningen

Konceptet er det samme på alle camps og linjer. Undervisningen tager udgangspunkt i linjerne, og instruktørerne på de enkelte linjer er ansvarlige for indholdet i Academy. Det betyder at indholdet er tilpasset målgruppen og den enkeltes niveau. Academy foregår i hallen, på banen eller bassinkanten, så der er store muligheder for at læringen kan anvendes i forbindelse med deltagernes sport derhjemme efter ugen på REMA 1000 SportsCamp.

Academy varer 2×30 minutter per dag, hvilket er frit for instruktøren at placere i løbet af træningspasset, hvor det er fordelagtigt for deltagerne. Således kan Academy ligge i starten, i midten, til sidst eller være spredt ud i træningspasset. Placeringen af Academy er afhængig af instruktørens pædagogiske overvejelser og det samme er gældende for vægtningen af teori og praktik i undervisningen.

Praktisk frem for teoretisk

Generelt kan det dog siges, at vi vil tilstræbe at undervisningen på SportsCamp Academy er så praktisk orienteret som overhovedet muligt, idet vi tror på, at praktik, leg og fysisk aktivitet er den bedste vej til læring og udvikling. Jo mere du vil lære, des mere skal du deltage og leve dig ind i undervisningen, for læringen er proportional med indsatsen.

Hvert år får SportsCamp Academy ny struktur og nye temaer. Du kan derfor sagtens tage på camp flere gange, uden at skulle høre på gentagelser.

Vi fokuserer på at udvikle hele sportsudøveren. De overordnede temaer vil gå igen fra år til år, men undertemaerne og de tilhørende øvelser, vil kun gå igen hvert 3. år.

De overordnede temaer er:


Er en mærkesag for SportsCamp. Temaet er udviklet i samarbejde med REMA 1000 og indeholder undervisning inden for kost og kroppens balance. Det er to faktorer der er afgørende for hvordan du fungerer i det daglige samt i din sport. Derfor vil vi give dig indblik i hvilken mængde og hvilken kost du behøver når du er en aktiv og ung sportsudøver, samt når du skal leve et langt og sundt liv. Dette lærer du gennem sjove øvelser og quiz ‘er. Du vil i sundhedstemaer bl.a. lære om; hvor meget skal du indtage af kulhydrater, proteiner og fedt, samt vitaminer og mineraler? Derudover omhandler temaet, H20, indtagelsen af væske og vands naturlige fordele. Sidst men ikke mindst indeholder dette tema viden om madspild og bæredygtighed.

Under temaet bevægelse, hører undersøgelsen af hvilke bevægelser din idræt kræver at du er god til. Det vil overraske mange, præcis hvilke bevægelser man laver. Når man kender idrættens arbejdskrav, så vil man kunne træne mere målrettet og dermed også træne så man undgår skader. Vi vil under dette tema arbejde med videoanalyse, ligesom man gør når man er professionel. Udover ovenstående vil vi desuden arbejde med akut skadesbehandling, så du ved hvordan du skal behandle en skade hvis den skulle opstå i dit nærvær.

Vinderpsyke er en af SportsCamps mærkesager. Under dette tema arbejder vi med den rette indstilling til at møde nye udfordringer, at overkomme modstand og tænke positivt. Vi fokuserer på emner som koncentration, visualisering, selvtillid og motivation. Mere konkret vil vi arbejde med hvornår og hvordan deltagerne koncentrerer sig bedst, samt gøre deltagerne opmærksomme på hvordan de kan opbygge selvtillid og motivation. Derudover vil vi for de ældste arbejde med spændingsregulering i forbindelse med udvalgte situationer som f.eks. konkurrence/kamp, hvor der kan være meget pres på. Vi vil give værktøjer til at håndtere situationen, som også kan relateres til situationer i hverdagen som f.eks. eksamen, jobsamtaler med mere.

Under dette tema arbejder vi med at udvikle deltagernes sociale kompetencer, dvs. det at indgå i samarbejder på ordentlig vis og med respekt for hinanden. Dette tema giver mening, da man hele livet igennem skal forholde sig til andre mennesker, og i sportens verden skal man kunne samarbejde og arbejde i teams. Vi arbejder med hvordan deltagerne kan bidrage til fællesskabet, hvilken rolle deltagerne har/vil have, målsætning og kommunikation. Disse emner er relevante mange andre steder end i sportens verden.

Spørgsmål?

Kontakt os på info@dincamp.dk eller via telefon 31 50 98 50

Titelsponsor

Hovedsponsorer

Hold dig opdateret

Uforpligtende - og kan afmeldes med ét klik